Uit de Kunst Zuidhorn

In het jaar 2000 besloot een groep actieve kunstenaars en mensen uit het bedrijfsleven in de gemeente Zuidhorn om een stichting in het leven te roepen om in deze gemeente de kunst en de kunstenaars beter zichtbaar en meer toegankelijk te maken.

Het bestuur organiseerde als eerste activiteit een Muziek, Poëzie en Beeldende Kunstroute in etalages. De manifestatie sloeg aan. Het jaar daarop werd deze kunstroute langs deelnemende etalages in het centrum van Zuidhorn uitgebreid met een kunstmarkt.

Daarna kwam er een initiatief om langs de Hoofdstraat van Zuidhorn, de Gast, een huis-aan-huis kunstroute uit te zetten, waar bezoekers kennis konden maken met zowel de huizen en bewoners van de Gast, (een prachtige straat in Zuidhorn met historische panden) alsook met hun 'gasten': kunstenaars die in en om het huis hun werk tentoonstelden. Dit evenement kreeg de toepasselijke naam: 'Kunst te Gast'.

Toren

De Kunst te Gast manifestatie werd tweemaal georganiseerd. In 2010 bliezen enkele kunstenaars Kunst te Gast nieuw leven in, maar de Stichting Uit de Kunst bleek niet meer te functioneren.

Mede daardoor geïnspireerd besloot Marlies Bosch om de Stichting Uit de Kunst opnieuw te activeren. Een nieuw bestuur werd gevormd, niet alleen met kunstenaars, maar ook met mensen die raakvlakken hebben met Zuidhorn, financiën, en alles wat met kunst en activiteiten te maken heeft.

In het afgelopen jaar heeft het nieuwe bestuur zich beraden welke doelstellingen de stichting wil nastreven, op welke wijze dat zal gaan gebeuren en met wie er samenwerking mogelijk is. Er werd overleg gepleegd met het Cultureel Centrum Zuidhorn (CCZ) en er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop beide culturele instellingen elkaar kunnen aanvullen.

 

Bezoekers

Deze maand 5498 | totaal 258888