Uit de Kunst Zuidhorn

Vergoedingen bestuur:

Het bestuur van de Stichting Iot de Kunst ontvangt geen vergoedignen voor de werkzaamheden die zij als bestuur uitvoeren. Mochten er onkosten worden gemaakt voor activiteiten zoals ingepland, dan kan daarvoor een declaratie worden ingediend. Echter, omdat de middelen gering zijn wordt daar doorgaans van afgezien. Zo worden er geen vergader- en reiskosten gedeclareerd.

In 2016 heeft het bestuur van de stichting Uit de Kunst zich opnieuw georiënteerd op de doelstellingen, de visie en de trajecten met kunstenaars die zouden kunnen worden uitgezet. Een aantal daarvan zetten we hier op een rijtje. Deze plannen worden, indien mogelijk, in 2017 gerealiseerd.

Het RSIN nummer van de Stichting Uit de Kunst is: 8126.95.793.

 • Kunst te Gast: Dit evenement wordt al jaren door de Stichting uit de Kunst georganiseerd, maar is nu in handen van een aparte groep mensen die het evenement in een andere vorm hebben gegoten: Jazz te Gast. We hebben met die organisatie afgesproken om voor Jazz te Gast 2018 gebruik te maken van elkaars expertise.
 • ANBI. We zijn bezig om een ANBI status te verwerven. Dit kan omdat we ook uitvoerende kunstprojecten als onze taak zien.
 • Kunst-Etalage-Route We hebben contact opgenomen met de Zakenkring Zuidhorn, om te kijken in welk opzicht Uit de Kunst kan bijdragen aan de verhoging en frequentie van culturele activiteiten in Zuidhorn. De stichting heeft voor werving van kunstenaars de website van het CBK (Centrum Beeldende Kunst) gebruikt en haar hele bestand aan kunstenaars uitgenodig om deel te nemen. Dit heeft geresulteerd in een geslaagde Kunst-Etalage Route geopend door wethouder Henk Bakker en door de deelnemende kunstenaars zowel als de winkeliers met veel enthousiasme is opgezet. De respons was zeer positief. In 2017 wordt deze route opnieuw uitgezet.
 • De secretaris heeft in een vergadering van de Zakenkring met het bestuur gesproken over:
  • Proeverij in het dorp door de horecabedrijven (die vond in 2016 echter niet plaats)
  • Oktoberfeest
  • Kunst-Etalage route door het dorp
  • Kunstwerken op de drie pleinen in Zuidhorn, de inrichting van het Tweede plein en de verbinding tussen de pleinen. In 2016 is het Banken project in het leven geroepen, waar de Stichting Uit de Kunst het voortouw in heeft genomen en ook actief bij betrokken is in de uitvoering. In 2017 worden onder leiding van Natasja Bennink en in samenwerking met de Zakenkring en de gemeente Zuidhorn drie banken geplaatst op drie pleinen in het dorp: Overtuinen, de Dorpsvenne en het plein ’t Holt. Daarop worden reliëfs gemonteerd in brons gegoten. Deze reliëfs zijn gemaakt in een gezamenlijk project o.l.v. Natasja door tachtig plussers die in het Zonnehuis wonen en door kinderen van de vier basisscholen in Zuidhorn. Thema: heden en Verleden in Banken. Zij gaan eerst met elkaar in gesprek en zullen vervolgens hun favoriete plek of gebeurtenis op een boetseer was tablet vorm geven.
 • Overleg. We hadden regelmatig overleg met de Adviesraad Cultuur: Zij zijn gerelateerd aan gemeente.
 • Bestuur. Binnen het bestuur hebben zich mutaties voorgedaan: Margriet Dijk is toegetreden als vicevoorzitter, Froukje van der Vee heeft de taak van secretaris op zich genomen, Johan Vergonet is lid van het bestuur geworden, als beheerder van Welkom in Zuidhorn heeft hij een enorme kennis van de actualiteiten die plaatsvinden in Zuidhorn. Tenslotte: Marlies Bosch is afgetreden als secretaris en beheert nu de portefeuille van PR en relatie beheer. Niet gewijzigd zijn de functies van penningmeester: Simon van der Sluijs en de voorzitter: Gerdie Klaassen.
 • Lees meer..

 Financieel Jaarverslag 2016

 

Bezoekers

Deze maand 8580 | totaal 154197