Uit de Kunst Zuidhorn

Kunst te Gast krijgt een nieuwe vorm

Wat vooraf ging

De afgelopen jaren heeft Kunst te Gast zich getoond als een klein, charmant festival voor beeldende kunst in Zuidhorn. Gedurende een weekend per jaar stellen de bewoners van hoofdstraat De Gast hun mooie patriciershuizen en tuinen open voor een keur aan noordelijke beeldend kunstenaars. De charme van het festival is gelegen in de combinatie van bezichtiging van de kunstwerken, de bijzondere huizen, en de ontmoeting met de exposerende kunstenaars. Het publiek kuiert door de prachtige straat, van huis naar huis.

de gast

De schaal en sfeer van het festival passen heel goed bij het dorp. Toch menen wij, de initiatiefnemers van dit plan, dat het tijd is om het festival een nieuwe vorm te geven, waarbij we willen voortbouwen op de succesvolle kenmerken uit het verleden.

 

Naar een nieuwe vorm

Het nieuwe festival kent drie ingrediënten, die te samen de unieke en bovenlokale uitstraling van het festival bepalen.

In de eerste plaats zijn dat de participerende kunstenaars. Deze hebben een nationale uitstraling. Zij worden bij elkaar gezocht door een curator, die zorgt voor een goede combinatie van kunstenaars.

De curator die de kunstenaars bij elkaar vraagt werkt onder eindverantwoordelijkheid van een artistiek leider. De artistiek leider verbindt de exposerende kunstenaars met de omgeving en het dorp, door een artistieke "schil" aan te brengen die een unieke "belevingscontext" biedt. Zo smelten artistieke en lokale elementen samen in een verbindend concept.

In de derde plaats wordt de signatuur van het nieuwe Kunst te Gast bepaald door de betrokkenheid van de lokale bevolking. Jong en oud, rijp en groen doet aan dit festival mee. Scholen, ondernemers, amateur kunstenaars, bewoners. Kunst te Gast is daardoor een bijzondere combinatie van lokale kleur, gastvrijheid en artistiek avontuur.

Onderbouwing

De plek

Zuidhorn is een prachtig dorp even ten westen van de stad Groningen. De afgelopen 20 jaar heeft het zich in toenemende mate ontwikkeld tot een forenzenwoonplaats waar nieuwe en oude bewonersgroepen met elkaar mengen. De gemeente groeit snel (nu ongeveer 12.000 inwoners) en heeft een zekere regionale functie, mede door de uitstekende verbindingen met de stad Groningen.

Het dorp is ontstaan op een uitloper van de Hondsrug, een laatste stuk hogere zandgrond tussen de omliggende Groninger klei. Al sinds de Romeinse tijd is er verkeer over de weg waar nu De Gast is gelegen. Sinds de 18e eeuw is het de plek waar de herenboeren hun rentenierswoningen bouwden. De straat heeft tot op heden die uitstraling gehouden. De rijke geschiedenis van de straat en het dorp bieden mooie aanknopingspunten voor een artistiek concept.

Inhoudelijke uitgangspunten, rode draad

Elke editie van Kunst te Gast - wie ook de curator, de artistiek leider en de deelnemend kunstenaars zijn - kent de volgende inhoudelijke ingrediënten. De rode draad in het festival wordt door het bestuur bewaakt.

  1. Actieve participatie van kunstenaars, bewoners, lokale bevolking en bezoekend publiek;
  2. Gastvrijheid in de zin van verwondering, open stellen voor het onbekende, verbinding, ontmoeting, het besef te gast te zijn in de wereld;
  3. Zintuiglijkheid, door horen, zien, voelen en ruiken;
  4. Artistieke reflectie hierop in een spraakmakende vorm.
Planning

Na 2012 is Kunst te Gast om het jaar in het eerste weekend van juni.
In 2012 gaat de Kunst te Gast niet door.

Initiatiefnemers

  • Geert Drion, directeur centrum voor de kunsten Parnas Leeuwarden;
  • Marijke van der Woude, directeur CBK Groningen; voormalig directeur Jonge Harten Festival, voormalig programmeur jeugd en jongeren OPSB Groningen
  • Margot Brekelmans, Beeldend kunstenaar
  • Inge Kooistra, lid

Advies: Gerdie Klaassen, directeur Kunststation C, lid Raad voor Cultuur

Curator: Gea Smidt

Artistiek leider: Kees Botman

Dragers

Commerciële partijen, toerisme, schooljeugd, participanten, jongeren, Culturele commissie Zuidhorn

 

Bezoekers

Deze maand 5870 | totaal 215411