Uit de Kunst Zuidhorn

Zowel lotenkopers als kunstenaars vallen in de prijzen

Na afloop van de Kunst etalageroute in Zuidhorn konden we weer twee kunstwerken worden verloot. 27 oktober verrichtte Notaris Smid deze trekking die gedaan kon worden dankzij de verkoop van loten door deelnemende winkeliers en door de Stichting tijdens het Kom evenement.

Zowel de loten kopers als de kunstenaars zijn winnaars bij deze loterij. Mevrouw Van Brussel zocht een lamp uit van Bert Werkman van Ambachtelijk glasatelier Glas Werkhuis. Hij exposeerde bij Koetshuysch kaas.
Alderik koos voor een werk van Tosja Schaeffer. Haar werk was te zien in het pand waar voorheen Brilmode was gevestigd. Pandeigenaar Reinder Bergsma stelde de ruimte beschikbaar.

werkman van brussel

Kinderkunst
Kinderen van de scholen die meededen met het project van de kinderkunst ontvingen boeken met de titel; Kunst met Taart en Kunstworkshops voor kinderen. Om een beetje in stijl te blijven. De kinderen van De Brug groep 3/4, Het anker groep 6/7 en De Borgh groep 8 werden op school verrast door Janet Meursing en Margriet van der Zee van d Stichting uit de Kunst.

De etalageroute wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor Langewold Beheer, Zakenkring Zuidhorn en WelkomInZuidhorn.nl

 

Stichting Uit de kunst Zuidhorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Stichting Uit de kunst Zuidhorn
Adres: De Gast 2 - 9801 AD - Zuidhorn
Telefoon: 0651080028
Website: www.uitdekunst-zuidhorn.nl
KVK: 812695793

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Uit de kunst Zuidhorn ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij eventueel verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw bericht
  • Uw IP adres

Doel verwerking persoonsgegevens

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden

  • Om contact met u te kunnen opnemen als dat wenselijk is.
  • Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uit de kunst Zuidhorn gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uit de kunst Zuidhorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uit de kunst Zuidhorn verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van Uit de kunst Zuidhorn gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting uit de kunst Zuidhorn.
Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uit de kunst Zuidhorn reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uit de kunst Zuidhorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Uit de kunst Zuidhorn.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 6-10-2020 .

  • Bij het samenstellen van de inhoud van deze website betracht Stichting Uit de Kunst Zuidhorn de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet volledig is of onjuistheden bevat.
  • Op het beeldend materiaal berust copyright. Het is niet toegestaan foto┬┤s of ander beeldend materiaal te gebruiken zonder toestemming van Stichting Uit de Kunst Zuidhorn.
  • De Stichting Uit de Kunst Zuidhorn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan door het gebruik van de informatie die op deze website aangeboden wordt. Ditzelfde geldt ten aanzien van gebruik van informatie die via links op deze site toegankelijk is.
 

Bezoekers

Deze maand 106 | totaal 240974